ΚΠΓ

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα θεσμοθετημένο σύστημα εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελλάδος. Στόχος του είναι η πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή η πιστοποίηση του βαθμού ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος ως προς την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα. Οι εξετάσεις φέρουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο μέσω της Διεύθυνσης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων και για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Ημερομηνίες

Οι ημερομηνίες στις οποίες διενεργούνται οι εξετάσεις προκηρύσσονται με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας. Οι εξετάσεις είθισται να λαμβάνουν χώρα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και του Μαΐου αντίστοιχα.

Επίπεδα

Τα επίπεδα που πιστοποιούνται είναι: A1-A2 (Βασικός χρήστης), B1-B2 (Ανεξάρτητος χρήστης) και Γ1 - Γ2 (Ικανός χρήστης).

Θέματα Εξετάσεων

Προδιαγραφές εξετάσεων

 

 

 


GreekItalian

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ:

08/01/2018 ΚΑΙ 15/01/2018

Bambini Bilingui

Bambini Bilingui 15