Διδακτικό υλικό

H δομή του μαθήματος δεν βασίζεται σε μία και μοναδική μέθοδο διδασκαλίας, αλλά προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις των μαθητών δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο πάντα νέα και πρωτότυπα μαθήματα. Οι μαθητές μαθαίνουν τις τέσσερις βασικές δεξιότητες (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο, χωρίς να παραλειφθούν οι γραμματικές δομές της γλώσσας. Το μάθημα είναι οργανωμένο έτσι ώστε το επικοινωνιακό στοιχείο της γλώσσας να αποτελεί τη βάση της ανάπτυξής του.

Βιβλία
Οι καθηγητές μας έχουν υιοθετήσει τα ακόλουθα εγχειρίδια για τα τμήματα γλώσσας:
- Contatto των R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, εκδόσεις Loescher.
- Viaggio nell’italiano του R. Bozzone Costa, εκδόσεις Loescher.
- Espresso των Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, εκδώσεις Alma.

Χρησιμοποιούμε επίσης αυθεντικό υλικό και προβλέπονται ειδικές διδακτικές ενότητες για τις σχέσεις Ιταλίας - Ελλάδας, ειδικά φτιαγμένες από τους/τις καθηγητές/τριες μας. Παραδείγματα:

Vittorio e Agnese

https://www.youtube.com/watch?v=so-DEHIywL8&feature=youtu.be

Διδακτική Ενότητα

Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη.


Μια Ιταλίδα απ την Κυψέλη - Ο καθηγητής από PareDoseNet?>
Διδακτική ενότητα

La scatola della stirpe.


Διδακτική ενότητα

Κρήτη - Βενετία: χθές και σήμερα.


Διδακτική ενότητα

Qualche, qualcosa, qualcuno, certi.


Διδακτική ενότητα


Totò vende la Fontana di Trevi


Διδακτική ενότητα

Benvenuti al Sud


Διδακτική ενότητα


GreekItalian

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ:

08/01/2018 ΚΑΙ 15/01/2018

Bambini Bilingui

Bambini Bilingui 15